Rörelsecoach

Kalmarsunds gymnasieförbund bedriver gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås.

Stagneliusskolan är en av gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbund och har ca 900 elever och ca 90 anställda. Skolan har tre rektorer med ansvar för flera program. Vi har utbildningar inom samhällsvetenskap, ekonomi, juridik och handel.

Vi driver även en verksamhet för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom autismspektrat. AST-enheten, som den kallas, omfattar idag ett 60-tal elever. Syfte är att erbjuda elever med diagnosen ett mindre sammanhang med tydligare struktur och förutsägbarhet för att de ska få en möjlighet att fullfölja en gymnasieutbildning. Eleverna studerar antingen på Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation eller på Handels och administrationsprogrammet med inriktning handel och service. De elever som ännu inte uppnått fullständig behörighet studerar på ett Introduktionsprogram

ARBETSUPPGIFTER
Till vår enhet för ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom autismspektrat söker vi en rörelsecoach. Under 2017 kommer vi att genomföra ett projekt med bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) med fokus på att skapa ökade förutsättningar för rörelse under och i samband med skoldagen, det vill säga utöver den traditionella idrottsundervisningen. Syftet är att främja god fysisk och psykisk hälsa och därmed, förhoppningsvis, öka elevernas måluppfyllelse.

Som rörelsecoach förväntas du lära känna varje individ och kartlägga behov och önskemål för att kunna motivera och stimulera till ökad rörelse utifrån varje elevs speciella förutsättningar och utifrån de förutsättningar verksamheten har.

Utöver specifika rörelseuppdrag, fungerar du även som resurs under elevernas hela skoldag och arbetar aktivt tillsammans med kollegorna för elevernas utveckling ur ett helhetsperspektiv.

Du kommer även att ingå i projektteamet där utveckling, uppföljning, utvärdering och dokumentation av projektet ingår som självklara delar. Du arbetar tillsammans med arbetslaget vars viktigaste uppgift är att ta tillvara potentialen hos eleverna samt att skapa förutsättningar för var och en av dem att nå sina mål.

Vi söker dig som ser rörelse/träning/hälsa som en naturlig del av vardagen och har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Du är ödmjuk, lyhörd och har ett professionellt bemötande och förhållningssätt gentemot elevgruppen samt ser arbetslaget som en viktig resurs i arbetet.

KVALIFIKATIONER
För att vara kvalificerad krävs erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen och ett stort intresse för att se rörelse som ett verktyg för att främja god fysisk och psykisk hälsa. Du kan vara idrottslärare, fritidspedagog, socialpedagog, sjukgymnast eller boendestödspedagog. Det viktigaste är att du är intresserad av att arbeta med målgruppen och i ett arbetslag. Vi fäster stort avseende vid din personliga lämplighet.

ÖVRIGT
Läs gärna mer om Kalmarsunds gymnasieförbund på vår hemsida www.gyf.se.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt samtal från försäljare av ytterligare platsannonser eller rekryteringstjänster.

Kalmarsunds gymnasieförbund, Stagneliusskolan

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.