UIngdomsinstruktörer/Ledare

Skönabäcks Gymnastikförening / Hällevikslägret
Major Sjöbergs väg, 294 95 SÖLVESBORG.
Telefoner: 0709-248825, 044-248825 (0456-52828).
E-post: info@hallevikslagret.se
Hemsida: www.hallevikslagret.se
ARBETSPLATSEN
Hällevikslägret är ett gymnastik- och friluftsläger för barn i åldern
9-13 år. Cirka 300 barn deltager årligen (i ett 15 dagar långt läger).
Hällevikslägret startades 1928 och sedan dessa har breddläger
(läger för alla barn) genomförts på lägerplatsen i Hällevik. Omkring 90 funktionärer och ledare är verksamma under lägerperioden - alla bor på lägret. Lägret har eget storkök liksom sjukvårdsteam. Ledare-arbetet är en bra och lämplig praktik för blivande lärare och fritidspedagoger m fl. Arbetet ger goda erfarenheter för jobb inom barn- och ungdomsverksamheten. Lägermiljön är trivsam och gemytlig och en strävan finns att skapa 'storfamilj-stämning' inom hela lägerkollektivet. Intill lägret finns en 50-meters-bassäng och naturligtvis en sandstrand med härligt havsbad (utan strömmar och besvärliga maneter). Hällevikslägret har en social huvudmålsättning och ett mycket gott kamratskap brukar växa fram bland barnen och mellan barn och ledare. Lägret har sedan många år en egen orkester.

Omkring 30 ungdomsinstruktörer/ledare behöver nyanställas inför sommarens läger, som blir det 87:e i ordningen. Ett tiotal ledare från tidigare år är redan föranmälda.
Utbildning/krav: minimiålder 18 år. Övrigt: Simkunnighet - vidare så bör Du vara idrotts- och friluftsintresserad och givetvis road av att jobba med barn. Du bör ha arbetat med ungdomar/barn tidigare - på något sätt. Utbildning inom ungdomssektorn (liksom lärarutbildning eller påbörjad sådan) är självfallet en god merit.
En särskild ledarkurs genomförs under de första dagarna (kursen är kostnadsfri). Av brandsäkerhetsskäl m fl är rökning nära nog helt förbjuden på lägret. Arbetet motsvarar heltid med viss jour-tjänstgöring och kvällsarbete (närvaro). Du kan få mer info om lägret om Du besöker vår hemsida: www.hallevikslagret.se.

Skönabäcks Gymnastikförening/Hällevikslägret

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.