Vikarierande idrottskonsulent i sydvästra Skåne

Med anledning av att ordinarie idrottskonsulent ska vara föräldraledig så ledigförklaras tjänsten som vik. Idrottskonsulent i sydvästra Skåne.
Som idrottskonsulent arbetar du främst med att utveckla och stödja idrotten och dess föreningar genom uppsökande verksamhet, rådgivning, föreningsutveckling samt att marknadsföra, planera och starta bildnings och utbildningsverksamhet i och tillsammans med de idrottsföreningar som finns i sydvästra Skåne.

Rollen som idrottskonsulent bygger på att skapa goda relationer och nätverk med idrottsföreningar samt för idrotten viktiga samarbetspartners. Uppdraget utgår i stor utsträckning från givna riktlinjer och dokument från RF, SISU Idrottsutbildarna och distriktet. En del av tjänsten kommer också att fokusera på vårt uppdrag för att ge föreningarna förutsättningar att utveckla sin verksamhet för att öka möjligheten att kunna ta emot och möta nyanlända/asylsökande.

Nyckelarbetsuppgifter
- göra utvecklings-/utbildningsplaner för idrottsföreningar
- arrangera möten, träffar, utbildningar etc.
- föreläsa/utbilda/leda processer för aktiva och ledare
Samt övrigt förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

Arbetet innebär en stor del uppsökande verksamhet. Kvälls- och helgarbete är relativt omfattande. Som idrottskonsulent på Skåneidrotten ingår du i ett konsulentteam där självständigt arbete kompletteras med gemensamma aktiviteter och möten i teamet.

Vi värdesätter särskilt följande hos dig som söker tjänsten;
- Genomförd utbildning med inriktning idrott, fritid, folkhälsa, pedagogik på rörelseanknuten folkhögskola eller högskola/ universitet.
- Pedagogisk och social kompetens. Det är viktigt att du trivs med att tala inför människor, har ett trevligt bemötande och en positiv anda.
- Bred erfarenhet av ideellt arbete som ledare i idrottsförening, framförallt erfarenhet av styrelsearbete i en idrottsförening är värdefullt.
- Stort intresse för att arbeta med lärande processer.
- Kunskap om idrottsrörelsen i allmänhet och idrottslivet i sydvästra Skåne i synnerhet.
Tjänsten är förlagd till Malmökontoret, men rörlighet inom distriktet kommer att krävas, vilket innebär att körkort och tillgång till egen bil är ett krav. Tillträde snarast efter överenskommelse. Tjänsten gäller under föräldraledigheten, dock längst till 31 jan, 2018.
Verkar det som en intressant utmaning? Skicka in ditt CV samt ett kort personligt brev där du motiverar dina tre huvudkvaliteter kopplat till vad denna tjänst kräver. Ange gärna löneanspråk. Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 15 nov 2016. Ansökan skickas via e-post till Skåneidrotten, kundtjanst@skaneidrotten.se

Malmö

IA Jobb

IA Jobb är en jobbsökartjänst för dig som är intresserad av de kommersiella aspekterna av idrotten. Här hittar du en mängd olika jobb som alla har med idrotten att göra.

Tjänsten tillhandahålls av Idrottens Affärer.