alla överens om idrottens betydelse

Nationell strategi, men hur?

Samtidigt som syrenen blommar sjuder åter idrottsaktiviteter av liv, lust och glädje – oberoende om av solensvärme eller regnets väta och oavsett om det är i skogen, på våra vägar, i luften, i hallar eller på planer. 

Idrottsrörelsen är fantastisk i både omfång och variation. Jag själv är inne i en mötesintensiv period där lyssnandet på våra medlemsförbund blandas med många dialoger med politiker och beslutsfattare. 

Allt med målet att förflytta frågor där idrottsrörelsen behöver hjälp av politiken med initiativ och beslut som skapar förutsättningar för alla medlemsförbundens föreningar att bedriva idrott. 

Med hjälp av idrottsungdomar har vi intervjuat partiledare och företrädare för riksdagspartierna och filmerna sprids successivt på sociala medier. Idrotten och tiden som ideella ledare och förtroendevalda bidrar med varje dag, året om och över hela landet lovordas och beskrivs som en verklig kraft och tillgång i samhället.