Dröm tillsammans

Tierps kommun fann en lösning

Vi står inför rad stora utmaningar i vårt samhälle. Utmaningar där vi behöver samverka på alla nivåer. Vi behöver öppna upp och drömma tillsammans. Föreningslivet är en enorm kraft och kan bli än mer betydelsefull för att förverkliga många av de drömmarna.

Eldsjälsgalan är ett strålande exempel där vi firar enskilda individer som gör en enorm skillnad för många fler. Jag blir extra glad när företag, myndigheter och kommuner stöttar med kunskap och resurser utan att stoppa den kraft som finns i idéer som bärs av människor med drömmar och högre syften. 

Så fort kreativiteten och det fria blandas upp med policys, riktlinjer, politiska vinningar och trögt mydighetsutövande, förloras lusten och viljekraften framåt.