Hammarby Bandy AB

Nya problem i Hammarby Bandy AB

Hammarby Bandy AB fortsätter att dras med ekonomiska problem. Först sänktes spelarlönerna med 30 procent i våras, sedan hävdes alla spelarkontrakt. Ändå värvades flera toppspelare och nu framkommer att klubben tvingas redovisa ett underskott på drygt två miljoner kronor.

Den förra säsongen blev smärtsam. Bolagisering och nya sponsorer i all ära, men minskade sponsor- och reklamintäkter slog hårt mot klubben.

I förvaltningsberättelsen för bolaget redovisas ett minskat kapital och vid bokslutet den sista april återstod endast 200 000 kronor.

- I fjol var det ett negativt år, men det finns ingen krisstämpel på Hammarby. Det ser ut som att vi kommer att kunna få en helt annan ekonomi den här säsongen, säger ordföranden Kenneth Kvist till TT.