högteknologi

Idrottens ständiga och fantastiska utveckling

 Den moderna idrotten återfinns egentligen på 1800-talet, medan många speciella idrottsgrenar förekom och dokumenterades redan under medeltiden, renässansen och framåt. 

I dagens idrottsverksamheter har man också bra internationellt vedertagen kontroll så man kan säga att de resultat och prestationer rakt över är rimliga och ”fair” och riskerar inte utövarnas hälsa eller liv, kort-eller långsiktigt. 

Idrott har funnits långt tillbaka i mänsklighetens historia och då inte bara via de gamla grekernas ”olympiska spel” vart fjärde år.

Det är ju känt att det är utomordentligt vanligt och djupt mänskligt att tävla i stort sett på nästan alla områden i alla mänskliga samhällen vi känner till. Vem springer snabbast på vissa sträckor, vem kan kämpa bäst med olika typer av vapen, vem kan hoppa högst, eller längst o s v.