makten

Faktum är att RF har oinskränkt makt

Idrottens maktstrukturer har större likheter med ett medeltida feodalsamhälle än med en modern demokrati

I takt med att mitt engagemang för idrottsdemokratiska frågor har ökat har jag funderat allt mer över idrottens styrning och demokratiska strukturer och ställt mig frågan hur demokratiska de egentligen är? En dag slog det mig att idrotten liknar ett gammalt feodalsamhälle. Började läsa på. Konstaterar att likheterna är slående.

Googlar ”Feodalism” och läser: 

För att kunna styra ett rike delade kungen/drottningen (RF) upp riket i mindre områden. Dessa kallades län. Härskaren hade makten över alla länen men delade ut maktbefogenheter till olika vasaller som fick styra länen åt honom (SF). Dessa vasaller kunde i sin tur fördela mindre områden till sina egna "undervasaller" (SDF). Vasallerna var tvungna att svära en ed där de lovade att troget tjäna sin herre (kungen och/eller storvasallen) (RF:s stadgar).