mångfalden

Dags att vända på affärsmodellen!

"Events have the power to inspire and unite people like little else does. Events speaks to people in a language they understand".

Nelson Mandelas kända citat handlar om egentligen om idrott men kan givetvis även appliceras på kultur och möten. Event är som ett isberg där de mätbara parametrarna ovanför vattenytan är pr och turismekonomi.

Legacy, dvs. de stora vinsterna, bidragen till samhällsbygget ligger under vattenytan och är svårare att mäta. Idrott och kulturevent motverkar utanförskap, skapar förebilder, stolthet, ambassadörer, nätverk och inspirerar unga till aktivitet och att vara del av ett större sammanhang.

Bidrar till utveckling

Numera vet de flesta att internationella event bidrar till destinationsutveckling och utvecklas när de genomförs i Sverige.