Maya Olsson

Chefen sparkad vid Göransson Arena

I Sandviken finns bandy-Sveriges finaste hall. Men ingen chef. Maya Olsson har med omedelbar verkan avsatts som vd för Göransson Arena, framkom i ett pressmeddelande på måndagen. Styrelsen har inte längre förtroende för hennes ledarskap.

Det är Sandvikens kommun som på måndagsmorgonen i ett pressmeddelande meddelar beslutet där styrelsen också har bestämt fortsättningen.

Maya Olsson har tolv månaders uppsägningstid och får andra arbetsuppgifter under tiden. Därefter får hon ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.

Ny rekrytering inledd

Samtidigt är rekryteringen av en ny vd redan inledd. Bo Eriksson, kultur- och fritidschef i Sandvikens Kommun, är tillförordnad vd fram till dess att en ersättare är utsedd.