momsfrågan

Idrotten vann kampen om momsen

Ideella organisationer slipper även i fortsättningen att redovisa moms. Efter sex års påverkansarbete från föreningssverige, med stöd från regeringen, ger EU-kommissionen upp kampen.

 

- Det är ett oerhört positivt besked, som vi väntat på länge. Framför allt är det glädjande för landets alla idrottsföreningar som slipper både ökade kostnader och mera krångel, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

Slipper krångel

Hade Kommissionen fått sin vilja fram hade föreningarna ju tvingats redovisa och betala moms på varje såld kaffekopp och korv

EU-kommissionen kom fram till att det svenska undantaget inte påverkar EU:s inre marknad, något Sverige hävdat ända sedan ärendet togs upp första gången.

En viktig seger i skymundan

Lite i skymundan har svensk idrott vunnit en viktig delseger i EU-parlamentet. Parlamentet har röstat igenom förslaget till framtida momsregler inom EU och en konsekvens är att undantag kan tillåtas för ideella föreningar.

- En viktig signal, säger Helena Carlsson, Riksidrottsförbundets idrottspolitiska rådgivare från Bryssel, där hon hela våren lobbade och jobbade med frågan.

Egna beslut om momsregler

- I förslaget stöds att medlemsländerna själv får besluta om momsfrihet för ideella föreningar, fortsätter hon.

En motvind har förbytts till motsatsen. EU-kommissionen har varit starkt kritisk till de svenska reglerna och det svenska momsundantaget för idrott var i fara.