Ökad digitala kreativitet

Sponsringen i dag har ett högre syfte

Utan en uppdaterad karta är risken stor att hamna vilse 

”Kan du vara snäll att berätta vilken väg jag ska ta härifrån”, sa Alice.

”Det beror ganska mycket på vart du vill komma”, svarade Chesire-katten leende.

”Det spelar inte så stor roll var jag hamnar.”

”Men då spelar det ju heller ingen roll vilken väg du tar!”

Ordväxlingen ur Alice i Underlandet är tänkvärd när det gäller Brand Alliances – och övrig kommunikation. Utan tydliga målsättningar, och en bra strategi, är risken stor att man hamnar var som helst utom dit man vill komma. Efter pandemin har många kunnat göra en omstart. 

Många av de aktiviteter vi har varit vana vid frös plötsligt inne. De var omöjliga att utföra via events. I stället var vi tvungna att styra om för att möta målgrupperna via andra plattformar. Den digitala kreativiteten tog ett jättesprång och här finns mycket att fortsätta arbeta med.