Öppenhet

Kompisförhållanden består i idrotten!”

I mitten av september skrev Safesport Sweden till RFs styrelse. Vi ställde frågor kring en person med en rad höga befattningar inom ett av de största specialidrottsförbunden, RF och internationella idrottsorganisationer med anledning av att denne vid upprepade tillfällen nominerats till nya topp-positioner trots att både valberedning och det nominerande förbundets ledning visste om att personen erhållit en skarp erinran för "olämpligt uppträdande" i relation till en kvinnlig medarbetare.

Utgångspunkten för Safesport Swedens skrivelse var att idrottsrörelsen, för att värna sin trovärdighet, integritet och oberoende ställning, behöver följa samma krav som samhället i övrigt när det gäller utnämningar till juridiska toppositioner. 

Behövs en krav-profil

I den kravprofil som gäller för domare i allmän domstol föreskrivs bland annat att ”domaren ska uppträda omdömesgillt både i yrkesutövningen och i privatlivet och hans eller

hennes uppträdande och omdömesförmåga bör inte kunna ifrågasättas”.