Rusnig

Bokningssidan kollapsade vid ruschen

Två timmar blott, sedan fanns det inga startplatser kvar, 40 000 platser var borta. Den tredje versionen av Broloppet skapade rusning, men långt ifrån alla får vara med den 25 juli nästa år. Många flerskulle vilja.