Samhället

Expansion och resultat följs åt i Leksand

Det finns en tydlig koppling mellan Leksands IF:s ishockeyresultat och Leksands kommuns befolkningsutveckling, påvisar Lars Ingels, civilekonom, frilansskribent och boende i Leksand sedan 1992 

Linjediagrammet visar Leksands kommuns befolkningsutveckling 1993–2022. Men det kunde i princip lika gärna vara en linje över Leksands IF:s ishockeylags resultat och serietillhörighet de senaste 30 åren.

Koppling syns mellan Leksands IF:s ishockeyresultat och Leksands kommuns befolkningsutveckling

Linjediagrammet visar Leksands kommuns befolkningsutveckling 1993–2022. Men det kunde i princip lika gärna vara en linje över Leksands IF:s ishockeylags resultat och serietillhörighet de senaste 30 åren.

Sambandet tydligt

– Jag har länge haft på känn att det funnits ett samband mellan hockeylagets framgångar (och motgångar) och kommunens befolkningsantal, men när jag tog fram det här diagrammet från SCB syntes en nästan kuslig samstämmighet.