Svenska modellen

Idrott i den svenska samhällsbudgeten

Det råder väl ingen tvekan om att ett viktigt mått på hur idrotten värderas i samhället är hur tydligt och hur mycket politiska beslutsfattare i stat och kommun är beredda att från tid till annan anslå medel,  d v s pengar tillidrottsverksamhet och miljöer/anläggningar. Dessutom är det av stor vikt att se och värdera hur de viktiga besluten kan fattas rent organisatoriskt i de frågorna

Man kan dels betrakta mina frågor runt idrottensförändring under säg de senaste 100 åren i vårt land och dels genom att göra en internationell jämförelse, säg åtminstone efter andra världskriget, ja, de senaste 70 åren.

Jag vill göra en jämförande betraktelse. Det är inte bara rena siffror och beteckningar i räkenskaper som är det viktiga, utan snarare strategier, verkliga satsningar som ska gälla hela idrottsverksamheter i relation till landets totala samhällsekonomi!