undvika en överreglering

Den här gången lyssnar politikerna

Regeringen har presenterat sitt förslag till skärpt spellag. I förslaget står konsumentskydd och hållbar spelmarknad i fokus vilket är positivt. Jag uppfattar det som att politiken lyssnat på alla viktiga intressenter längs vägen och har utformat konstruktiva förslag och justeringar utifrån detta. 

Det finns luckor i lagen och de föreslagna förstärkningarna är viktiga för att gynna seriösa licensierade aktörer och försvåra för illegalt spel. Balansen mellan dessa är i huvudsak bra i regeringens förslag.

Några av de viktigaste förändringarna i förslaget är

ett skärpt måttfullhetskrav för spelreklam av riskfyllda spel

införande av B2B-licenser

främjandeförbud mot olicensierat spel och ett utökat reklamförbud för olicensierat spel