IA Jobb och GAF i samarbetsavtal

IA Jobb och GAF, Golf Administratörernas Förening, ingår ett samarbetsavtal för att ytterligare öka kvaliteten på rekryteringen av medarbetare till landets golfklubbar.
Lennart Engelhardt på rekryteringsföretaget Happyr, Thomas Ejderhov, Idrottens Affärer, och Torbjörn Johansson, kanslichef på GAF, vid undertecknandet av avtalet.

 

GAF är en intresseförening inom golfen där de flesta av klubbcheferna och administratörerna på landets 466 golfklubbar är medlemmar.

Hjälper hårt belastad

GAF:s mål är att kompetensutveckla medlemmarna inom en rad områden såsom ledarskap, kommunikation, organisation, avtal – och nu även rekrytering.

Därför inleder GAF ett samarbete med IA Jobb avseende annonsering och rekrytering av tjänster, dels för att nå ut till en bredare marknad av sökande, dels för att öka precisionen i kommunikationen. 

- En ideell styrelse i en golfklubb är redan i dag hårt belastad med jobb. Att rekrytera nya medarbetare är en tuff uppgift där förutom en bra process ska ansvariga veta vad som faktiskt ska utföras, säger Torbjörn Johansson, kanslichef på GAF. 

- I och med samarbetet hoppas vi att kunna hjälpa golfanläggningarna med att rekrytera rätt människor till en betydligt lägre arbetsinsats tack vare IA Jobbs unika rekryteringsverktyg.

Nyckelfaktorer för framgång 

I samarbetet ingår också att ta fram nyckelfaktorer för framgång inom rekrytering av golfklubbsanställda – exempelvis vad som utmärker en kompetent klubbchef – ett jobb som parterna gör tillsammans.

- I och med det här samarbetet kan vi hjälpa golfen att hitta medarbetare som kan förstärka medlemsnyttan och erbjudandet till klubbens övriga intressenter, säger Lennart Engelhardt på rekryteringsföretaget Happyr som är den ena parten i IA Jobb  – den andra är Idrottens Affärer.

- Det här avtalet innebär att vi blir ännu en större aktör på arbetsmarknaden, betonar Thomas Ejderhov från Idrottens Affärer. 

Johan Kannerberg, verksamhetsutvecklare på Svenska Golfförbundet, välkomnar fortsatt fokus på kompetens och arbetsplatsmiljö som ett sätt att höja attraktionen till den ideella arenan i allmänhet och golfklubbarna i synnerhet.

- Det moderna ledarskap inom idrottsrörelsen, både ideellt och professionellt, bygger på att söka nya strategier och lösningar både från traditionell föreningsidrott till idrott med mer kommersiella inslag. 

- Idrotten kommer också att behöva bidra med mer samhällsnytta – och då blir kompetens och attraktion avgörande.