51 procentsregeln

Hockeyn i angrepp på RF inför riksmötet

I två motioner till idrottens riksmöte den 26-28 maj går Svenska Ishockeyförbundet till hårt angrepp mot RF-organisationen och underkänner i flera avseenden aktuella stadgar. Centralt belägna källor inom RF talar om att motionerna andas ”stor frustration”.

Motionerna ger också uttryck för att den omdebatterade 51 procentsregeln, som garanterar medlemsinflytande i landets idrottsföreningar, ännu en gång ska utredas.

 Ja, motionerna kan tolkas som ett embryon, eller första steg, mot att riva upp en av svensk idrotts viktigaste grundbultar – att makten i alla föreningar ligger hos föreningens medlemmar.

Ishockeys ilska har sin grund i Riksidrottsnämndens, RIN, domar i den uppmärksammade striden i Hockeyettan.  Domar, som slog ishockeyn på fingrarna, var ett underkännande av förbundets tävlingsbestämmelse, paragrafen 6:1. Först efter hot om uteslutning ur RF-familjen valde ishockey att ställa in sig i ledet.