Bo Bengtsson

Fler spelar mer i golf-Sverige

En återhämtning pågår i Golf-Sverige. Nu rapporteras om att visst minskar antalet golfspelare, men i gengäld är det flera som spelar flitigt. I synnerhet i juli då antalet golfronder slog rekord.

- Vi mäter bara antalet bokningar. Hur många av dessa som blev faktiska ronder är svårt att säga. Men bokningsstatistiken i GIT borde ändå säga rätt mycket om spelfrekvensen, säger Bo Bengtsson, vd för Golfsystem AB, till golf.se.

På årsbasis består ökningen av nio procent jämfört med i fjol. Januari – juli uppmättes 5 051 770 ronder. Det ska jämföras med fjolårets 4 652 258 ronder.

Juli bjöd på omväxlande väder och det gynnade golfen. Totalt bokades 1 591 788 ronder och det är drygt 60 000 ronder fler än juli i fjol.