Event och möten bidrar till samhällsbygget

Final countdown eller Highway to hell?

Final countdown eller Highway to hell?, kan man fråga sig. men oavsett  om man föredrar Europe eller AC/DC beskriver frågan situationen 2020-2022 för många rättighetsinnehavare och eventarrangörer. Pandemin blev en utmaning för de flesta. En del tog sig igenom stålbadet andra inte.

Pandemin har tydligt påvisat avsaknaden av event och upplevelser i världsklass. Många länder fokuserar nu på ett internationellt värdskap där fler kan vara del av något större där man tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål.

Investering i attraktion

Event och möten är en investering i attraktionskraft hållbar tillväxt och livskvalitet och kan användas för att adressera och bidra till att lösa samhällsutmaningar.