Fler äldre tränar mer

+65 älskar idrottens gemenskap

Undersökningen Seniorbarometern visar att äldre som idrottar trivs mera med livet. Inte nog med det, de har gott om vänner och upplever en bättre gemenskap.

Idrottens stora betydelse framkommer än en gång.  Till stor fördel för RF och ansträngningarna för att påvisa idrottens stora betydelse. Seniorbarometerns fakta är ingen ny upptäckt för människor, oavsett ålder, som är engagerade i dag, men nu ställs saken på spets. 

Frågan är om de äldre i sin tur påverkar omgivningen och medverkar till att flera blir aktiva. Och hur många föreningar strävar aktivt efter att fler i gruppen +65 lockas, och inte bara för att bli ledare eller funktionärer.

Under 2020 och 2021 har Riksidrottsförbundet tilldelats särskilt stöd från regeringen med syftet att skapa bättre förutsättningar för äldre att idrotta i förening och bryta ensamhet hos målgruppen. Som start i arbetet beviljades över 1500 idrottsföreningar verksamhetsstöd för den verksamhet som var i gång.