förändringsbenägna.

Hur mycket mod har specialförbunden?

Hur gör man egentligen en idrott ”lagom” modern? Ska man som sport lyssna på TV-bolag, Eller supportrar? Kanske de aktiva? Finns det rent magisk formel som kombinerar alla tre tänkbara möjigheterna?

Dessvärre vet jag inte svaret på någon av frågorna, men jag hoppas att de diskuteras minst en gång om året när de svenska specialförbunden har sina strategidagar.

Balansgången mellan tradition och innovation är särskilt svår inom idrotten, eftersom spelregler och stadgar hör så hårt till det första. Begränsar det ibland sporten mer än stabiliteten den skapar, kan man fråga sig

Olika modernisering

Idrotten är inte bara traditionell, den är också komplex. En förändring kan sällan göras isolerad utan får snabbt en rad kedjereaktioner. Och eftersom sport så ofta är människors passion finns det alltid ”några” som har svårt att se saker ur andra perspektiv än sitt eget.