Gamla och omoderna

”Inte värdigt vårt föreningsliv”

Riksidrottsförbundet rapporterar att var fjärde idrottsförening tvingas tacka nej till nya medlemmar på grund av platsbrist och därmed tider!.

Antal träningstider som motsvarar efterfrågan minskar i alltför snabb takt. De anläggningar som redan finns är dessutom i stort behov av omvårdnad. 

Vilka som drabbas hårdast? Vår unga generation. 

Karl–Erik Nilsson, sedan i våras ordförande i Riksidrottsförbundet, är medveten om problemet och berättar att vi ligger 25 år efter Danmark i att samla kunskap och stimulera nybyggnation av anläggningar som motsvarar det behov som finns. En enkät från ifjol påvisar att en av fyra idrottsföreningar inte kan ta emot nya medlemmar. Störst problem är det i större städer.

Nästan varannan klubb har problem

Dessutom drabbas våra ungdomar. Nästan hälften – 43 procent – av de föreningar som riktar sig till barn och ungdomar upplever ett stort behov av fler tider.