idrotten behöver en kraftsamling

Morgon 5: Ta intryck från de främsta

Det tycks mig, som har följt den svenska elitidrotten på ganska nära håll under c a 50 år, som att vi tyvärr inte hänger med längre! Det krävs en kraftsamling snarast för att rätta till situationen - i snabba steg bygga upp och bygga ikapp innan situationen blir ointaglig. Dels behöver det individuella stödet förbättras, dels behöver tränarna och ledarna få mer kunskaper och resurser för att inte känna sig handikappade!

Den självständiga och oberoende svenska idrotten har enligt min erfarenhet inte prioriterat just nämnda egenskaper, medan man i andra länder hellre orienterat sig mot mer konkret samverkan med t ex skolsystemen från dagis till universitetsnivåer, och med nära samarbete med statliga institutioner inom medicin, teknik och vetenskap för forskningshjälp och utveckling.