konsumentskydd

Särskild måttfullhet ger omåttliga konsekvenser

Lagstiftarna vill på alla sätt skydda spelbolagens kunder från ett tvångsmässigt eller överdrivet spelande. Och hur lätt det än är att raljera över, eller misstro, spelbolagen i samma ambition så finns det faktiskt inget motsatsförhållande mellan lagstiftarna och oss spelbolag. Vi tycker att konsumentskyddet är starkt i den befintliga lagen och att det är som det ska.

För drygt ett år sedan prövades frågan om marknadsföringen av spel ändå borde begränsas ytterligare. Men Spelmarknadsutredningen, som fått uppdraget, tyckte sig inte se några skäl till det.

Det var därför med viss förvåning vi mottog regeringens förslag om att ändra ”måttfull” marknadsföring till ”särskilt måttfull” dito. Remisstiden gick ut den 14 oktober, men för oss har arbetet bara börjat: förslaget riskerar nämligen att få förödande konsekvenser.