LennartEngelhardt

Rekryteringen måste bli effektivare

Alla människor har potential för att få ett bra jobb! Det är med den devisen samhällsentreprenören Lennart Engelhardt tar på sig ledartröjan för att skapa IA Jobb.

 

Här hittar du IA Jobb! 

Lennart Engelhardt brinner för människor och deras potential – oavsett kön, etnicitet, ålder, social bakgrund, sexuell läggning, eller funktionsnedsättning.