Rekryteringen måste bli effektivare

Alla människor har potential för att få ett bra jobb! Det är med den devisen samhällsentreprenören Lennart Engelhardt tar på sig ledartröjan för att skapa IA Jobb.
Det är allt flera som konkurrerar om jobb inom och nära idrotten. När världen förändras allt snabbare blir det viktigt att förstå sina nya medarbetares potential.​ Det är där IA Jobb kommer in bilden. Foto: TT

 

Här hittar du IA Jobb! 

Lennart Engelhardt brinner för människor och deras potential – oavsett kön, etnicitet, ålder, social bakgrund, sexuell läggning, eller funktionsnedsättning.

Framgångssagan Funka

När det stod klart att ingen arbetade för att skapa ”ramper” till den digitala världen startade han för 15 år sedan företaget Funka tillsammans med 43 handikapp-organisationer. Missionen var – och är fortfarande - att ”alla människor har lika rätt till information i ett digitalt samhälle”. 

I dag är Funka en framgångssaga och är Europas ledande företag inom digital tillgänglighet, bland annat leder Funka flera av de största EU-projekten inom detta område.

Nu gör Lennart Engelhardt om reptricket inom rekrytering, som en av grundarna av rekryteringstjänsten Happyr, och startar tillsammans med Idrottens Affärer rekryteringstjänsten IA Jobb.

CV säger inte så mycket

- Rekryteringsbranschen vilar i de flesta fall traditionellt på CV i ansökan, vilket är ett trubbigt instrument. Dels vet du inte om den som söker tjänsten verkligen har skrivit ansökan, dels kan någon ha hjälpt till för att skapa en ansökan som sticker ut rent grafiskt. Slutligen säger ditt CV egentligen inte så mycket om du passar för jobbet som du har sökt, eller inte, eftersom det berättar vad du har gjort – inte vad du är lämpad för att göra fram över, säger Lennart Engelhardt och talar av egen erfarenhet.

Han har startat ett 20-tal bolag inom olika områden – med många misslyckade rekryteringar som följd.

- Jag och medgrundaren till Happyr, David Johansson, började fundera på varför det egentligen är så, och hur vi skulle kunna göra rekryteringsprocessen enklare, effektivare och mer precis för den som söker arbetskraft: att verkligen få rätt kvinna eller man för jobbet. Egentligen handlar det om att ge den som rekryterar bättre självförtroende. Alla vet hur dyrt det är att göra fel.

Nästan hälften slutar snabbt

Det var så rekryteringstjänsten Happyr såg dagens ljus 2012. I samband med research hittas följande siffror som motiverade och påskyndade processen:

- 46 procent avlutar sin anställning inom 18 månader.

- 88 procent av dessa slutar för att de inte trivs.

- 12 procent av de som slutar inom 18 månader, slutar för att de inte har rätt kompetens: antingen för låg eller för hög.

Happyr kontaktade Lennart Sjöberg, professor emeritus från Handelshögskolan i Stockholm, som hade forskat i att antal år kring personlighetstester och sedan utvecklat Upp-testet, som med hög validitet kopplar ihop rätt person med rätt jobb.

Personlighet och attityd

UPP-testet är en psykometriskt test som mäter personlighet, begåvning och attityd med upp till 30 olika mätpunkter. Eftersom varje jobb är unikt plockas lämpliga mätpunkter ut beroende på vilket jobb som ska tillsättas. Ibland betonas personlighet, ibland begåvning och ibland attityd.

- På det sättet får vi fram vilka som har bäst förutsättningar att trivas och lyckas på jobbet som utannonseras. Arbetsgivarens får då en rangordnad lista på alla sökande, där någon av de fem bästa vanligtvis rekryteras till jobbet. Vem av de fem kandidaterna som är mest lämpad för jobbet avgör självklart den som rekryterar. För det handlar ju förstås också om hur hon eller han passar in i gruppen, med ledaren och i många fall med kunderna, säger Lennart Engelhardt.

Nu får idrotten tillgång till denna kompetens tack vare lanseringen av IA Jobb, där Idrottens Affärer både fungerar som en kanal och plats för alla som söker kompetenta medarbetare med egen rekrytering – och även få hjälp med rekryteringen enligt Happyrs metod.

 Matchningsmetoden och plattformen kommer också användas och ligga till grund för de search-uppdrag som IA Jobb kommer att genomföra för rekryteringar av ledande befattningar inom idrotten och tangerande verksamheter. IA Jobb har knutit till sig flera erfarna och etablerade rekryterare som har en nära anknytning till idrotten där Psykologen Mattias Elg är den första i raden.

Dyrt att göra fel

- Idrotten har inte råd att göra fel, förklarar Lennart Engelhardt, en gång i tiden elitspelare i badmintonspelare och golf, och utvecklar resonemanget:

- Idrotten står inför ett antal utmaningar i takt med förändringarna i samhället. Det gäller att rekrytera rätt människor på alla nivåer, oavsett om de jobbar professionellt eller ideellt – utan att det tar för mycket tid och kraft från den ordinarie verksamheten. Idrotten är dessutom en betydelsefull kraft i samhällsbyggandet, och då är det viktigt att alla känner att de kan vara med och bidra, oavsett förutsättningar. Det finns en enorm kraft i idrotten som vi på IA Jobb vill vara med och utveckla genom rekrytering av rätt människor.