marknadsandel

Vi spelar mindre och färre spelar

Idag presenterade ATG sin Q1 rapport. Den första sedan spelet omreglerades vid årsskiftet. Förändringen gör att många av siffrorna inte är jämföra med samma period föregående år.

Sammanfattningsvis har ATG på en marknad som viker, med en extrem och högre konkurrens både ökat sin marknadsandel och ökat vinsten. Det får då sägas vara bra gjort.

För spel som bransch kan vi också konstatera att man tappar marknadsandelar på den upplevelsemarknad man verkar i. Vi spelar mindre och det är färre som spelar.