Mediadagar

Idrottare lär av varandra

- På sin egen hemsida har man möjligheten att styra mediabilden av sig själv, det ska man utnyttja, berättar Anders Gustafsson för sina idrottande kollegor under SOK:s mediadagar. Den nyblivna kanotvärldsmästaren delade med sig av sina erfarenheter från kommunikationen med bl a media.

16 aktiva från nio olika idrotter har under två dagar utbytt erfarenheter och övat sig i mediesituationer på SOK:s medieutbildning.

Åldrarna och hur långt de har kommit i sina karriärer skiljer ganska mycket bland deltagarna. Men en sak har de alla gemensamt — de vill alla ta medaljer på OS. På vägen dit gäller det att förbereda sig för allt, bland annat hur man hanterar media.