MikaelSantoft

Här är Santofts nya uppdrag

Det är här han har hamnat. Fotbollens förre generalsekreterare, Mikael Santoft. Han har blivit ny styrelseordföranden i Föreningen Svenska Skidanläggningars Organisation.

 

Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO) är sedan 1978 liftanläggningarnas bransch- och intresseorganisation och ska arbeta för utveckling av säkerhetsfrågor kring liftar och nedfarter och gynna ordningsfrågor, vara rådgivande organ, samordna utbildning och gynna utvecklingen i branschen.

Inspirerande

- Det känns ytterst hedersamt och inspirerande. Jag har stor respekt för branschens utmaningar och hoppas att mina samlade erfarenheter ska bidra positivt, säger Mikael Santoft.

Myllenberg aktuell som Santofts efterträdare

Paul Myllenberg, Helsingborgs klubbdirektör, utpekas som högaktuell till jobbet som ny generalsekreterare i Svenska Fotbollförbundet. I en kommentar förnekar han inte uppgifterna.

 

Förbundet söker en efterträdare till Mikael Santoft och headhuntingföretaget Horton har jobbat med ett stort urval av kandidater, men nu ska kretsen vara nere i fem personer.

Santoft går efter fem år

De fem har deltagit i dubbla intervjuer och analysarbetet pågår. Någon deadline har inte förbundet, men en förhoppning är att en ny generalsekreterare är utsedd till midsommar.

Det var den 21 januari som Mikael Santoft lät meddela att han efter fem år ansåg att han hade gjort sitt.