SOK måste ändra kriterierna

"Utred kriterierna för OS-uttagningar"

Åtta olympiska specialidrottsförbunds går samman och protesterar i en gemensam motion mot SOK:suttagningskriterier för deltagande i OS. Gruppen betonar:”Sverige skiljer sig mot många andra länder där den enskilda idrottens internationella”  uttagningskriterier är styrande.”

  • De åtta föreslår att Sveriges Olympiska Kommitté tillsätter en utredningsgrupp i ämnet och att det också blir ett tydligt deltagande från de olympiska specialidrottsförbunden i utredningsarbetet. 

Gruppen noterar dessutom att det var det mycket positivt att SOK på sitt digitala informationsmöte den 7 december meddelade att styrelsen ska lägga fram ett förslag till årsmötet 2022 om en översyn av uttagningskriterierna.