Sossar om idrott

S föreslår ny och annorlunda idrottssatsning

Socialdemokraterna är det första partiet et som ser verkligheten när det gäller avsaknad av idrottshallar. Nu föreslår s att de 731 miljoner som regeringen har reserverat under 2024 till satsningen på ett fritidskort i stället används till idrottsplatser och idrottsanläggningar.Förslaget är kreativt och går ut på att  pengar går till kommunerna som sedan har möjlighet att använda dem utifrån sina behov. 

Nyheten presenterades av Mikael Damberg (S) och Lawen Redar (S) presenterade det nya förslaget. och pekade under pressträffen på de stora behov som idrottsrörelsen under lång tid har uppmärksammat, att det krävs mer plats för idrott.

Därför  förelår  socialdemokraterna föreslår att medlen som avsatts för 2024 till regeringens satsning på ett fritidskort i stället nyttjas till en satsning på idrottsanläggningar och idrottsplatser. Införandet av fritidskortet var planerat till början av 2024 men har skjutits fram till 2025.