Svenska Tennisförbundet

Ny satsning på tennisteam

Planerna på en Tennisakademi i Stockholm fortgår. Samtidigt presenterar Svenska Tennisförbundet en offensiv med ett nytt Elitgymnasium i Båstad. Satsningen på före detta elitspelare fortsätter. I Båstad blir Christian Bergström sportsligt ansvarig.

En efterlängtad nationell samlingsplats med de allra främsta resurserna skapas i Båstad. Svenska Tennisförbundet tar ansvar för tennisutbildningen och knyter den närmare till sin landslagsverksamhet. Dessutom nyanställs en kompetent kvartett till en redan stark sportorganisation.

Världens bästa tenniscenter

- Det här har goda möjligheter att bli ett av världens bästa elitcenter. Vi kan presentera en enormt stark tränarstab med erfarenheter av eget elitspel och med en gedigen tennisbakgrund, säger Svenska Tennisförbundets sportchef Johan Sjögren.

Tennisförbundet ökar eget kapital

Stefan Dahlbo omvaldes till ordförande, Rebecka Hjort och Nicklas Kulti är nya i styrelsen. Men framför allt, vid Svenska Tennisförbundets årsmöte betonades positiva vindar i organisationen och 2,1 miljoner i eget kapital.

Förbundet har en ekonomi i balans och redovisar ett positivt resultat på 2,1 miljoner kronor för 2009. Det är ett steg i rätt riktning mot styrelsens mål om 5 miljoner i eget kapital som en buffert.

Förbundets egen inventering visar att Svensk Tennis omsätter 670 miljoner kronor om man räknar in förbundet centralt, regionerna och de 500 klubbar som bildar Svenska Tennisförbundet. I den summan inluderas också de internationella tävlingar som genomförs i Sverige.

När Catella tänkte om...

Catella hade tagit ett beslut om att upphöra med sponsringen av svensk tennis. Men Robin Söderlings framgångar och ny uppmärksamhet fick företaget att tänka om. Nu lanseras Thomas Enqvist som ansvarig för en ny ungdomssatsning i två år

Et tiotal ungdomar från 14 år och uppåt får stöd av främst Thomas Enqvist som ansvarig och med Magnus Norman, tidigare bas i fyra år, som rådgivare. Stefhan Klang, vd på Catella översätter agerande företaget och hos tennisungdomarna så här:

- Catella Fonder förvaltar drömmar. Ungdomars drömmar om att bli bra i tennis, men även fondsparares drömmar. Vår förvaltning bygger på kunskap och engagemang och så vill vi även jobba i våra sponsorsatsni.

Catella har varit samarbetspartner till Svenska Tennisförbundet sedan år 2001 då det första Team Catella bildades.

Johan Sjögren tennisens nye sportchef

Johan Sjögren blir ny sportchef inom Svenska Tennisförbundet. Han tillträder tjänsten den 1 oktober och ersätter Mikael Stripple som slutar den sista juni.

- Det är med stor glädje och respekt för uppgiften som jag har tackat ja till rollen som sportchef. Med all den expertis som finns i svensk tennis på såväl klubb-, region- och förbundsnivå är jag helt övertygad om att tennisförbundets vision - Att bli en ledande tennisnation i världen - inte bara förblir just en vision, säger Johan Sjögren i en kommentar.