uppmaning till alla klubbar

"Vi måste ta vårt ansvar"

Svemo blir första Idrottsförbund att stänga verksamheten. Styrelsen i Svemo har fattat beslutet att från 24 november och tills vidare ska all  tävlingsverksamhet i samtliga grenar ställas in i samtliga regioner/distrikt som har skärpta restriktioner i sin pandemi-bekämpning. 

- Det är mycket stor skillnad mellan våra grenar. Därför har sektioner och grenchefer fått styrelsens uppdrag att ställa samman regelverk för hur träning ska bedrivas inom de grenar sektionen/grenchefen ansvarar för, menar styrelsen i ett uttalande.

i ett skärpt uttalande uppmanar styrelsen  alla klubbar, arrangörer och deltagare att respektera och följa dessa regler.