Vägverket

Enbart cykel tvingas betala 30 miljoner

Ska idrotten betala för de samhällstjänster som följer med utövandet av idrott? Om svaret är Ja, i vilken utsträckning? Vid årsskiftet blir denna åter aktuell och kritisk, eftersom Trafikverket förändrar sin process och kräver att de som placerar ut trafikmärken på väg ska vara upphandlade av dem och betalas av arrangören. En kostnad som cykelförbundet årligen beräknar till i storleksordningen 20–50 miljoner. En kostnad som drabbar föreningarna.

Att Trafikverket erbjuder en kompensation under första kvartalet på 500 000 kronor är närmast en skymf mot idrotten. Arrangörer har tidigare kunnat anlita egna entreprenörer med vilka de kunnat sluta bra avtal, men nu ska i stället listpriser användas.