nya regler

Efterlängtad förändring av LOK-stödet

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att ta ytterligare steg i förändringen av det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet). Målet är att stödet ska nå fler och att verksamhet ska kunna bedrivas i modernare former. Genom att möjliggöra stöd även för kortare aktiviteter, öppna upp för fler deltagare och mer spontan medverkan vill Riksidrottsförbundet skapa förutsättningar för en verksamhet i linje med idrottsrörelsens gemensamma strategiarbete. De nya reglerna gäller från 1 juli 2023.

– De nya LOK-stödsreglerna är en del av idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete Strategi 2025. Förhoppningen är att de förändringar som sker ska resultera i att stödet når fler och möjliggör verksamhet även i modernare former. LOK-stödet är ett viktigt ekonomiskt stöd till idrottsföreningar, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Syftet är att utveckla föreningsdriven barn- och ungdomsidrott samt idrottsverksamhet för vuxna med funktionsnedsättning. Stödet fördelas av Riksidrottsförbundet med en fast summa per deltagare och per tillfälle.

Efterlängtad förändring av LOK

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att ta ytterligare steg i förändringen av det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet). Målet är att stödet ska nå fler och att verksamhet ska kunna bedrivas i modernare former. Genom att möjliggöra stöd även för kortare aktiviteter, öppna upp för fler deltagare och mer spontan medverkan vill Riksidrottsförbundet skapa förutsättningar för en verksamhet i linje med idrottsrörelsens gemensamma strategiarbete. De nya reglerna gäller från 1 juli 2023.

– De nya LOK-stödsreglerna är en del av idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete Strategi 2025. Förhoppningen är att de förändringar som sker ska resultera i att stödet når fler och möjliggör verksamhet även i modernare former. LOK-stödet är ett viktigt ekonomiskt stöd till idrottsföreningar, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Syftet är att utveckla föreningsdriven barn- och ungdomsidrott samt idrottsverksamhet för vuxna med funktionsnedsättning. Stödet fördelas av Riksidrottsförbundet med en fast summa per deltagare och per tillfälle.

Enbart cykel tvingas betala 30 miljoner

Ska idrotten betala för de samhällstjänster som följer med utövandet av idrott? Om svaret är Ja, i vilken utsträckning? Vid årsskiftet blir denna åter aktuell och kritisk, eftersom Trafikverket förändrar sin process och kräver att de som placerar ut trafikmärken på väg ska vara upphandlade av dem och betalas av arrangören. En kostnad som cykelförbundet årligen beräknar till i storleksordningen 20–50 miljoner. En kostnad som drabbar föreningarna.

Att Trafikverket erbjuder en kompensation under första kvartalet på 500 000 kronor är närmast en skymf mot idrotten. Arrangörer har tidigare kunnat anlita egna entreprenörer med vilka de kunnat sluta bra avtal, men nu ska i stället listpriser användas. 

Oskarshamn har 14 legoknektar!

SHL-ishockeyns avslutande omgångar och play off-spel är rena främlingslegionen. Aldrig tidigare har så många utländska spelare, inklusive nordiska, bjudits in till kamp om Le Mat-pokalen, ishockeyns mästartrofé som varit i spel sedan 1926. Namngiven av en amerikansk filmdirektör, Raul Le Mat som var i Stockholm på 1920-talet för att få fart på den nya sporten.

Situationen i omvärlden, med stängda ligor och ett överflöd av spelare, har inneburit rena himmelriket för agenter och sportchefer i såväl SHL som Hockeyallsvenskan (HA). 

Publikrestriktioner och förväntad miljontapp i publikintäkter, i storleksordningen 30-40 miljoner kronor, har inte hindrat ekonomiskt ansvariga att godkänna de mest vågade övergångar, baserat på några videoklipp från Youtube.

Hårdare tag mot långsamt spel

Långsamt spel har under lång tid varit ett gissel på golfbanorna. För spelare, publik, tv-tittare. Nu skärper Europatouren reglerna och PGA-touren lovar att hänga på. Pliktslag och böter väntar när spelarna överskrider tiden. Bra men böterna är för låga!

 

En annan åtgärd kan bli att minska antalet spelare i bollen. Från fyra spelare till tre för att spelet ska gå snabbare. De nya reglerna gäller från 2020 års säsong. 

De nya reglerna: Första spelare att slå har 50 sekunder på sig. Andra respektive tredje spelaren har 40 sekunder på sig. Om en spelare överträder tidsgränsen två gånger utdelas ett pliktslag. Hamnar en spelare på klockan 15 gånger under en säsong får han böta 260 000 kronor. Enligt dagens bestämmelser är bötessumman 90 000 kronor.