Vetenskapsrådet

GIH får miljoner till satsning

Gymnastik- och idrottshögskolan blir ansvarigt lärosäte för ett fyraårigt forskningsprojekt,ämneskunskaper i rörelse. GIH tar därmed ytterligare ett viktigt steg i arbetet med att utveckla lärare i skolämnet idrott och hälsa. GIH:s professor Håkan Larsson har tillsammans med forskare från Örebro universitet, Malmö universitet och Högskolan Dalarna, beviljats ett forskningsbidrag om drygt 5,7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet under perioden 2022–2025..

Pengarna ska gå till forskningsprojektet ”Ämneskunskaper i rörelse i lärarutbildning i idrott och hälsa” som syftar till att bidra till utvecklingen för lärare i idrott och hälsa.

– Skolans idrott och hälsa har kritiserats för att inte klara av den transformering till ett kunskapsämne som var intentionen redan i skolreformen 1994, och när kunskap faktiskt hamnar i fokus inom ämnet, reduceras innebörden ofta till teoretisk kunskap med stillasittande undervisning i klassrum.