Integration via generation

 

I Borås är integration mer än människor från olika kulturer som inkluderas i samhället. Det är även inkludering över generationsgränserna. Det ska ge ökad folkhälsa.

Kommer inte människorna till idrotten och föreningslivet får idrotten och föreningslivet komma till människorna.

Så resonerar Västergötlands Idrottsförbund som skapat projektet Sports 4 You och bedriver uppsökande verksamhet i skolor samt på gator och torg, i första hand i socialt utsatta områden.

Sjuder av aktivitet

Sjöbo i norra stadsdelarna av Borås är ett sådant område. På torsdagar sjuder det av aktivitet på Sjöbo torg. 

Ett tiotal pensionärer har samlats för veckans boulematch på den nyanlagda boulebanan under ett av torgets kraftfulla kastanjeträd. En av deltagarna är Ann-Marie Gustavsson, 75.

- Jag hade aldrig idrottat innan Sports 4 You drog igång bouleverksamhet här i Sjöbo. Det är roligt både att spela boule och träffa andra pensionärer. Vi brukar fika ihop på Träffplats Sjöbo när vi spelat klart. Det är viktigt att träffa andra människor och jag hoppas att ännu fler pensionärer vågar prova på boule.

3 500 har provat på

Efter en stund får pensionärerna sällskap på torget av låg- och mellanstadieelever som slutat skolan för dagen. De kommer för att prova på dragkamp, minitennis och spontanfotboll.

3 500 personer har provat på organiserad spontanidrott sedan Sports 4 You startade sin verksamhet i Borås våren 2016.

Det har också knutit band över generationsgränserna, som exempelvis den lilla flickan från Irak, som i en paus från spontantennisen berättade för en pensionär med rötter i Finland att hon börjat spela piano. Han blev intresserad eftersom han ägnat sitt liv åt att vara professionell pianomusiker. Fem minuter senare satt de i en samlingslokal vid Sjöbo torg och spelade tillsammans den enda sång flickan kunde. För varje ny sång flickan lär sig spela berättar hon det numera glatt för sin nyfunne vän.

Fler vuxenförebilder

- De hade aldrig träffats och börjat prata om vi inte haft organiserad spontanidrott i området. Nu har flickan en vuxenförebild till i sitt liv, säger Klas Ström, en av två projektledare för Sports 4 You, vars verksamhet finansieras av pengar från Idrottslyftet och Borås Stad, och bedrivs inom ramen för Västergötlands Idrottsförbund som går ihop med Västsvenska Idrottsförbundet från och med 1 januari 2017.

Borås Stad har i år höjt anslagen för idrottssatsningar i områden med speciella behov från 250 000 kronor till en miljon.

- Det är för tidigt att säga exakt vad satsningen ger, men det märks att det är mycket mer aktivitet i områden som Sjöbo, Norrby och Hässleholmen. Vi hoppas att vi ska märka en ökad folkhälsa när vi gör vårt årliga bokslut över folkhälsan i kommunen, det så kallade folkhälsobokslutet, säger Ida Legnemark (V), ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden i Borås Stad.

Ökad utlåning redskap

Fritidsbanken, Västergötlands Idrottsförbunds satsning på att gratis låna ut idrottsredskap såsom fotbollar, basketbollar, rep för dragkamp, skateboards och tennisracketar har fått ett uppsving sedan Sports 4 You-projektet startade.

- Det är många fler som lånar utrustning nu än tidigare. Framför allt är det tjejer med invandrarbakgrund i åldern åtta till tolv år. Det är extra glädjande, för det är en grupp vi har svårt att nå, säger Klas Ström.

Maryam Tabatabaei och Ulrika Gustavsson är engagerade i Sports 4 You.