Krönika: Sluta tänk i skorstenar!

 

Krönika: För fem år sedan blev jag involverad i projektet Jämlik hälsa. Via forskare och föreläsare fick jag svart på vitt om de olika och och orättvisa hälsotalen beroende på var du bor i Västsverige, inte minst vad gäller det segregerade Göteborg.

Människor i socialt utsatta områdena lever i genomsnitt tio år kortare än människor i mer välbeställda. 

Jag är en människa som sätter ordet Rättvisa högt och bestämde mig för agera.

Valde att prioritera

Det var dags att ändra både vårt synsätt och arbetssätt i Västsvenska Idrottsförbundet.

Sagt och gjort. Istället för att smeta ut pengarna i små portioner, på många olika projekt på många olika orter, valde vi att prioritera ett antal projekt i socialt utsatta områden i Göteborg, Borås, Skövde och Uddevalla.

Vi ändrade också vårt arbetssätt från skorsten, det vill säga smalt på höjden och med skygglappar åt sidorna, till att samla alla inblandade med resurser till integrationsarbete i form av bland annat arbetsförmedling, stadsdelsförvaltning och Social resurs för åstadkomma en bestående förändring.

Vi är på rätt väg

Först tittade vi dock på vår egen organisation. Vi hade en obefintlig del människor med annan kulturell bakgrund. Vi tänkte väldigt lika och det driver sällan utvecklingen framåt.

När öronmärkta pengar till integrationssatsningar kom från regeringen via RF, Riksidrottsförbundet, 2013 var vi beredda att satsa fullt ut. 

Nu vågar jag säga att vi är på rätt väg. Med nya, unga konsulenter från andra kulturer såsom Ari och Hoda i Angered samt Maryam och Elmin i Sjöbo, Borås, har vi knäckt koden hur vi ska nå invandrarungdomarna. Fortfarande är dock merparten av de som deltar i idrottsaktiviteter och föreningsidrott killar. Vi behöver bli bättre på att nå tjejerna.

Systemet måste förändras

Många som kommer igång att idrotta söker sig till idrottsföreningar. Det ger ungdomarna ett nätverk och stärker även föreningarna.

Dessa ungdomar är också en outnyttjad resurs när det gäller idrottsprestationer. Det vimlar av framtida EM-, VM- och OS-medaljörer i dessa områden!

Idrotten har en viktig till att spela för att få unga människor från andra kulturer att komma in i samhället, men huvudansvaret bör ligga på kommunerna - gärna i nära samarbete med idrottsföreningarna.

För att det ska fungera behöver vi förändra systemet med fördelning av pengar till integrationssatsningar ifrån samhället totalt. 

Lägg allt i en pott

Om det kommer 300 ungdomar en lördag i Angered för att spontanidrotta i organiserad form inom ramen för Angered Street Games är det omöjligt att hänföra vilka som kom just för att vi från Västsvenska Idrottsförbundet engagerat oss i aktiviteten. Därmed blir återkopplingen hur vi använt pengarna komplicerad och onödigt tidskrävande.

Mitt förslag är: styr med mål och lägg allt i en pott, tillsammans med pengar från stadsdelsnämnder, arbetsförmedling och primärvård.

Då får vi kraftfulla och långsiktiga resultat - även när det gäller att nå unga invandrartjejer. 

Johan Gadd

Distriktsidrottschef

Västsvenska Idrottsförbundet