Ska bli bäst i Europa

 

I januari 2017 slås Västsvenska Idrottsförbundet och Västergötlands Idrottsförbund ihop till ett förbund. Målet är att bli Europas bästa idrottsregion.

Det nya idrottsförbundet följer därmed samhället i stort i form av Västra Götalandsregionen, en storregion som skapades för några år sedan.

Mer verksamhet för pengarna

Kraftsamlingen och samordningen av idrotten i Västsverige ska ge bättre stöd och resurser till föreningarna i regionen – mer verksamhet för pengarna helt enkelt – och större möjligheter att skaffa nya pengar till smarta satsningar.

Större muskler ger också större möjligheter till satsning på evenemang som gynnar besöksnäringen i Västsverige.

- Målet är att bli Europas bästa idrottsregion, både vad gäller föreningar och evenemang. Exakt hur det ska gå till rent praktiskt vet vi inte i dag. Det är ett arbete vi sätter igång i samband med sammanslagningen, säger Johan Gadd, distriktsidrottschef Västsvenska Idrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Väst, och beskriver processen fram till beslutet:

- Processen har varit lång, som alltid i idéburna organisationer, men även om det inte hade blivit en sammanslagning hade det varit värt tiden och arbetsinsatsen. Vi har fått en genomlysning av vår verksamhet som har varit nyttig för det fortsatta arbetet.

Han drev på beslutet

En av de främsta pådrivarna av beslutet att slå ihop distriktsförbunden är Frank Andersson, ordförande i Västsvenska Idrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Väst. 

- Det kändes naturligt att gå samman tack vare att sammanslagningen följer den geografiska indelningen i samhället. 

- Att vi redan hade ett mycket bra samarbete med Västergötlands Idrottsförbund, samt att Riksidrottsförbundet uppmuntrade sammanslagningen, gjorde det enklare – även om inte alla i styrelsen ropat ”halleluja” hela tiden under processen.