barn och ungdomar

Handbollsklubben framstår som ett föredöme

Det blir allt tydligare att RF i sin roll som fördelare av skattemedel ”i myndighets ställe” har svårt att leva upp till de krav som samhället ställer när det gäller regler som måste finnas och följas - inte bara i samhället, utan även inom idrottsrörelsen. 

RF:s regelverk är konstruerat så att man konsekvent hellre friar än fäller. Offren, som oftast är barn eller ungdomar, kan inte bevisa sina anklagelser med mindre än att de går omkring med hemlig mikrofon.

Det verkar som att flera specialidrottsförbund på RIM kommer att föreslå ändringar i idrottens eget regelverk. Med tanke på hur RF:s ledning värjer sig mot sådana förslag, lär det nog dröja innan rättssäkerheten förbättras. Men fram till dess finns sätt att hantera detta på föreningsnivå.

Handbollsklubben HK Malmö har utformat ett redskap för att kunna handskas med frågor som berör föreningens värdegrund, genom att skapa trygga idrottsmiljöer för föreningen, dess medlemmar och samverkansparter.