Enorm vinst i hälsa

Idrottsplatsens unika betydelse

Idrottsanläggningar i trygg och säker miljö är en förutsättning för att kunna bedriva såväl motions- som elitidrott. Stora som små evenemang synliggör dessa miljöer, där goda medmänniskor utvecklas och världsstjärnor frodas.

Vi har en vintersäsong bakom oss som genomsyrats av flera stora event som skapat debatt och ställt idrottens politiska inblandning och ställningstagande på sin spets. OS i Peking kommer vi att minnas ur flera olika aspekter. Rätt eller fel att arrangera tävlingar av den digniteten i ett land som Kina, får vara osagt här, men idrotten var i medialt fokus under några veckor och det är behövligt.