Färre aktiviteter

"Finns tomma hallar och stillasittande"

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson har vid upprepade tillfällen de senaste månaderna understrukit att det behövs fler och modernare idrottsanläggningar och kallat situationen för alarmerande. I en debattartikel i GP (9 aug) skriver Eriksson:

”Ju fler anläggningar och ytor i bostadsområdet desto mer fysisk rörelse hos invånarna. Människor med ’god’ tillgång till idrottsanläggningar är mer benägna att motionera regelbundet jämfört med människor med ’dålig’ tillgång till anläggningar. Ska idrotten kunna fortsätta utvecklas måste politiken ge oss förutsättningar.” 

Jovisst, tillgång på anläggningar och ytor är en förutsättning, men ingen garanti.

De sjunkande aktivitetsnivåerna inom föreningsidrotten och det ökade stillasittande främst bland unga har inte ett tydligt samband med brist på anläggningar. Vi har ju massvis med ytor och anläggningar som är underutnyttjade. Det har byggts väldigt många ytor för fysisk aktivitet och idrott det senaste decenniet. Samtidigt ökar stillasittandet. 

Problem ute i idrotts-Sverige

Regeringens symboliska extra summa till idrotten på 40 miljoner är illavarslande. Många cuper under mellandagarna ställdes in, kostnader för publikidrotterna ökade markant (skyddsåtgärder, inställda matcher, dubbelplanering, frånvaron av publik) och inom motionsloppen innebär oron färre anmälningar och risk för betydande förluster för verksamheter som vanligtvis ger 150 miljoner kronor till föreningarna varje år. 

Den idrottsrörelse vi hade för två år sedan är inte alls den idrottsrörelse vi har idag. 

 

Det är viktigt att idrotten åter påvisar sitt värde och hur vi är med och bidrar till ett friskare, jämlikt och mer välmående samhälle. RF:s planerade återstartsrapport som kommer i mars skulle behövt finnas redan nu.

Vi som idrottens företrädare behöver i allt större utsträckning påvisa dagens krisen samt hur vi vill återbygga idrottens roll.

Måste berätta för alla

Vi behöver tydligt och gemensamt kommunicera konsekvenserna för idrotten omgående, eftersom det i arbetet med pandemirestriktioner har saknat en konsekvensanalys för idrotten.