idrottsungdomar

Ny attitydundersökning - svenskarna om idrott

Förra veckan släppte Riksidrottsförbundet mörka siffror som visar den stora utmaning idrottsrörelsen, på grund av pandemin, har framför sig. Ljusare är att västerbottningarnas engagemang och intresse för idrotten inte verkar ha svalnat. Det avslöjar en attitydundersökning genomförd av RF-SISU Västerbotten.

Riksidrottsförbundets statistik, som baseras på närmare 9000 idrottsföreningars LOK-stödsansökningar, talar sitt tydliga språk. Deltagartillfällen för ungdomsidrotten har under våren 2021 (jmf våren 2019) minskat med 16 procent för barn 7-12 år, 14 procent för 13-16-åringar, 21 procent för 17-20-åringar och hela 38 procent för de yngre vuxna 21-25 år.

En enorm nedgång syns dessutom bland aktiva med funktionsnedsättning där deltagartillfällena minskat med hela 70 procent.