JonasPersson

En entreprenör och innovatör

Jonas Persson, vd för Commercial Sports Media, är hemkommen från den årliga sport- och TV-mässan i Monaco. Med nya intryck och alltjämt belåten med sitt nya bolags medverkan i ett rekordavtal.

 

Entreprenören och innovatören inom sport-TV, Jonas Persson, har varit på plats på mässan fler än 20 gånger och sett hur TV-rättighetsbranschen förändrats. 

- Det som driver utvecklingen just nu är de traditionella och nya mediabolagens fokus på OTT-plattformar, säger Jonas, vars bolag nyligen var exklusiv rådgivare åt SHL i samband med ishockeyns nya mediaavtal. 

Experter vill dela med sig via ny bok

De har tillsammans 40 års bakgrund inom kommersiell idrott. Jonas Persson, 47, och Anders Ericsson, 45, ger nu ut boken Sportmarketing.

 

De var kurskamrater vid Lunds universitet där de studerade internationell ekonomi från 1988 till 1992. 

I dag har de en samlad kompetens som få andra. De har erfarenhet från många branscher inom sport marketing, dvs konsten att utveckla affärer inom idrotten.

Mycket att lära

Där har svenska klubbar och förbund med alla dess ledare ett behov av att lära sig mera, mycket mera. Nu vill Jonas Persson och Anders Ericsson dela med sig av sitt kunnande..