Kommunavtal

Hockeyavtal nära ekonomisk dopning

S-styrda Oskarshamns nya avtal med kommunens stora affischnamn, SHL-laget IK Oskarshamn har smak av ekonomisk dopning, ett begrepp som ibland nämns i samband med ”sportwashing”, när länder och företag köper sig fördelar i konkurrens med andra.

När ligakonkurrenten Skellefteå AIK årligen erlägger 11 miljoner kronor i lokalhyra för kommunägda Skellefteå Kraft Arena, är Andreas Erlandsson, (s) kommunalråd i Oskarshamn, nöjd med 2,4 miljoner över tre år för likaledes kommun ägda Be Ge Hockeycenter.

Det är förvisso en höjning, från 1,2 miljoner, en 50-procentig ökning, och har varit föremål för en utdragen förhandling sedan kommundirektör  Henrik Andersson i våras presenterat kommunens nya krav.

-Politiken har lyssnat på föreningens ambitioner, kopplat till att vara en större del i samhället.  Ett avtal, mellan kommunen och IK Oskarshamn ska arbetas fram om hur vi tillsammans kan utveckla Oskarshamn, säger Henrik Andersson till Barometern.