Madeleiine Sjöstedt

Så finansieras Stockholmsarenan

Processen för att förverkliga Stockholmsarenan fortsätter. Finansborgarrådet Sten Nordin (M) samt kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) avslöjar nu hur markförsäljning gör det möjligt att bygga en ny jättearena.

Finansieringen för Stockholmsarenan är helt avhängd på försäljning av mark som frigörs tack vare att Söderstadion kan rivas när nya arenan står klar. Dessutom anges driftsintäkter och tidigare planerade renoveringssatsningar av Söderstadion som en tillgång. De ansvariga är övertygade om att arenan ska bära sina egna kostnader.

På utgiftssidan ligger produktionskostnader inklusive markförvärv. Men åter, finansieringen är säkrad enligt den modellen och under hösten ska Stockholms fullmäktige fatta ett beslut om att bygga den nya arenan som ska stå klar i december 2012.