Ny avgift

Många klubbar slipper utgifter

Förslaget om nya avgifter för evenemang på statliga vägar skulle ha innerburit stora kostnader för arrangerande föreningar. nu ger regeringenett välkommet besked om att föreningar inte behövera betala för exempelvis omskyltning på statliga vägar vid motions- och tävlingslopp under 2023. Men frågetecken återstår för 2024 och framåt.

Regelverket för evenemang på statliga vägar orsakar stora kostnader för ideella föreningar. Idag har regeringen gett ett välkommet besked om att föreningar inte ska behöva betala för exempelvis omskyltning på statliga vägar i samband med motions- och tävlingslopp under 2023. Men frågetecken återstår för 2024 och framåt.

Idrottsföreningar som arrangerar motions- och tävlingslopp skulle ha drabbats hårt av Trafikverkets regelverk som började gälla 1 januari 2023.