statliga vägar

Många klubbar slipper utgifter

Förslaget om nya avgifter för evenemang på statliga vägar skulle ha innerburit stora kostnader för arrangerande föreningar. nu ger regeringenett välkommet besked om att föreningar inte behövera betala för exempelvis omskyltning på statliga vägar vid motions- och tävlingslopp under 2023. Men frågetecken återstår för 2024 och framåt.

Regelverket för evenemang på statliga vägar orsakar stora kostnader för ideella föreningar. Idag har regeringen gett ett välkommet besked om att föreningar inte ska behöva betala för exempelvis omskyltning på statliga vägar i samband med motions- och tävlingslopp under 2023. Men frågetecken återstår för 2024 och framåt.

Idrottsföreningar som arrangerar motions- och tävlingslopp skulle ha drabbats hårt av Trafikverkets regelverk som började gälla 1 januari 2023. 

Ministrar tog sig tid för att diskutera villkoren

Frågan om idrottsevenemang på statliga vägar är en följetång. Trafikverket införde den 1 januari nya regler som hotar motions- och tävlingsloppen på statliga vägar. Nu har Björn Eriksson tillsammans med Stefhan  Klang, Cykelförbundets ordförande träffat infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) och socialminister Jakob Forssmed (KD) och diskuterat utmaningarna.

Den 1 januari i år införde Trafikverket det justerade arbetssätt som bland annat innebär att alla kostnader för att genomföra åtgärder på vägarna, såsom skyltning, i samband med evenemanget ska belasta arrangören. Riksidrottsförbundet har tillsammans med Bilsportförbundet, Cykelförbundet, Friidrottsförbundet, Motorsportförbundet, Orienteringsförbundet och Triathlonförbundet kritiserat införandet av det nya regelverket. Konsekven är stora kostnader för föreningar och risken är att det blir färre motions- och tävlingslopp.